Till startsidan Till alternativ vid sidans slut Till sidans början

Liten provkarta på ändringar vid redigering

När man redigerar tal till skrift gör man många olika slags ändringar – oftast flera olika i en och samma mening, som framgår av de redigeringsexempel som finns här från riksdag, kommun och landsting.

Här är en liten sammanställning av några olika slags ändringar, med ett försök till kategorisering av ändringarna.

Samlingen kommer att utökas successivt.

FöreteelseFörslag på åtgärdExempel
CitatKontrollera citatet, särskilt om det gäller handlingar inom den egna organisationen. Använd citattecken bara om citatet kan verifieras (eller om det återger ett muntligt uttalande utan att göra anspråk på att vara exakt). 
Favoritord som används utan att betyda någotStryk någon eller några av orden för att det inte ska bli störande upprepningar.egentligen, faktiskt, inte minst, också, naturligtvis, över huvud taget
Felaktig konstruktionKorrigera.med regelbundna mellanrum > med jämna mellanrum
Felaktig ordföljdKorrigera.jag vet att det kommer inte att ske i år > jag vet att det inte kommer att ske i år
Felaktigt fackuttryckÄndra till det korrekta.ministerstyrning > ministerstyre
Felaktigt ordÄndra till det korrekta.presumtiv effekt > preventiv effekt
FelsägningÄndra till det ord talaren rimligen avsett att säga, om felsägningen inte måste stå kvar eftersom den har påtalats i debatten.rabatthäften till reducerat precis > rabatthäften till reducerat pris
trafikutskottet > Trafikverket
Formell felaktighetÄndra till det korrekta.Jag yrkar bifall till utskottets betänkande. > Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Namn på myndighet, företag, organisation eller dylikt Kontrollera, eftersom det inte sällan är fel. 
Namn på personKontrollera stavningen, särskilt för utländska namn som kan translittereras olika. Välj konsekvent källa för stavning.Jutta Uppalainen > Jutta Urpilainen
NumreringKontrollera att inga nummer är överhoppade eller dubblerade. Ändra vid fel eller ta bort numreringen helt.för det första . för det tredje ...
Oavsiktlig omkastning av ordKorrigera till det lyssnarna rimligen uppfattat.De har ett akut vård av behov. > De har ett akut behov av vård.
Ofullständig meningKomplettera meningen eller inarbeta orden i föregående eller följande mening. Stryk de ofullständiga orden om ingen bättre lösning finns. 
Oklar syftningLägg till precisering eller radera helt. 
Oklart uttryckFörsök reda ut och ändra. Kontakta vid behov talaren.Du vinner ingenting på att förra mandatperioden förra mandatperioden.
Ni hade frågat om SJ kunde stanna.
Onödiga småordStryk några eller alla förekomster, om de egentligen inte betyder så mycket.nu, så, då
Ordvändningen handlar om omÄndra till gäller om hellre än gäller huruvida eller bara gäller för att undvika upprepning av om.Frågan handlar om om räntan ska höjas. > Frågan gäller om räntan ska höjas.
Pronomen med oklar syftningErsätt pronomenet med något tydligare, om det klart framgår på vad talaren menar.man, vi, jag, ni, de > regeringen, Miljöpartiet, socialutskottet
Pronomen som används med olika syftningarErsätt det med något annat pronomen eller skriv om meningen.man, vi
Rättelse som talaren görStryk det felaktiga och behåll det talaren har ändrat till.I stället säger avtalet det garanterar vissa volymer. > I stället garanterar avtalet vissa volymer.
Samma ord som förekommer nära i samma mening eller meningen intill.Överväg att ersätta någon förekomst av ordet med en synonym, om upprepningen är störande och synonymen känns helt adekvat. 
Sammanblandning av uttryckKorrigera till det uttryck som passar bäst.nästan intill hart omöjligt > näst intill omöjligt eller hart när omöjligt
Stående uttryckKontrollera och ändra till det vedertagna, om inte talaren bedöms ha ändrat medvetet.det intressanta i kråksången > det fina i kråksången
Talspråkligt uttryck som fungerar som prepositionErsätt gärna med lämplig preposition, speciellt om uttrycken förekommer ofta.när det gäller, beträffande
TautologiÄndra så att tautologin elimineras.en potentiell möjlighet > en möjlighet; kommunstyrelsebeslutet i juni i kommunstyrelsen > beslutet i juni i kommunstyrelsen eller kommunstyrelsebeslutet i juni
Tillägg mitt i meningÖverväg att sätta tillägget inom tankstreck eller ändra så att det kan stå först eller sist i meningen. 
Titel på bok, artikel eller dyliktKontrollera och korrigera vid behov.Liv och hälsa Mellansverige 2012 > Liv & hälsa i Mellansverige
Uttrycken den här och den därÖverväg att stryka det, eftersom det oftast inte innebär någon precisering utan bara tynger vid läsning. 
Uttrycket anledningen till varförÄndra till anledningen till att eller bara varför. 
Uttrycket för det första utan något för det andraÄndra till först och främst. 
Uttrycket som till exempelÄndra till bara som eller till exempel. 
Vardagligt uttryckÖverväg att ersätta det med ett uttryck som passar bättre i skrift, eftersom det vardagliga uttrycket ger ett kraftigare intryck i skrift.dojor > skor
förbannad > förbaskad
Yttrande som inte hör till frågan, som gäller något vardagligt och helt saknar betydelse för eftervärlden, så kallat efemärt yttrandeStryk yttrandet.Äh förlåt nu tappade jag bort mig i min text här.
Det är tur att man har kamrater här som ser till att man är snygg, hel och ren innan man går upp talarstolen. Fick hjälp att rätta till skjortan.
Olika ord 
Orden ingenting och någontingÄndra gärna till inget respektive något, eftersom det gör meningen smidigare. 
Ordet dels ensamt utan något andra delsStryk ordet eller ersätt det med delvis. 
Ordet inteStryk respektive lägg till ordet när talaren menar det motsatta. Det förekommer oftare än man kan tro. 
Ordet jaStryk ordet när det inte betyder något, till exempel som inledning av en mening. 
Ordet juStryk ordet om det inte verkligen markerar en slutsats. 
Ordet menStryk ordet om det inte betyder något. Ersätt det med och om det inte finns något motsatsförhållande. Om ordet inleder två meningar efter varandra: Ändra så att det ena men kan tas bort. 
Ordet mycketÖverväg att stryka ordet, eftersom det oftast inte innebär någon förstärkning utan används slentrianmässigt. 
Ordet nog i betydelsen tillräckligÄndra till tillräckligt, eftersom läsaren uppfattar ordet som antagligen när talarens betoning inte framgårVårt län är nog [betonat] uppdelat av synliga och osynliga gränser.
Ordet ochStryk ordet om det inleder en mening. Överväg att ersätta det med punkt mellan två meningar. Ersätt det med men om det föreligger ett motsatsförhållande. 
Ordet ocksåStryk ordet om det inte markerar något ytterligare. Det är ganska vanligt. 
Ordet trorÄndra till tycker när ordet används i den betydelsen. 
Ordet tyckerÄndra till tror när ordet används i den betydelsen. 

Läs mer

  • Olika moment i processen från tal till skrift
  • Redigering steg för steg – successivt och interaktivt
  • Oavsiktliga lustigheter i talarstolen
  • Att skilja mellan tal och skrift av riksdagens f.d. språkvårdare Anita Hallberg
  • Start | Tal, skrift och redigering | Redigeringsexempel | Debattstenografering | Kontakt | Om cookies | Sajtkarta