Till startsidan Till alternativ vid sidans slut Till sidans början

Kontakt

Jag heter Lars Lingvall, skapade den här sajten hösten 2014 och avser att utveckla den succes­sivt. Hör gärna av dig med syn­punkter.

Jag har sedan 1973 arbetat som debatt­steno­graf i riksdagen, Stock­holms stads kommun­full­mäktige, Stock­holms läns lands­tings­full­mäktige (numera region­full­mäktige), Utrikes­nämnden och Kon­cessions­nämnden för miljö­skydd (som upp­hörde 1999) samt vid många kongresser och andra möten för fack­för­bund och olika orga­nisa­tioner.

Jag kan åta mig uppdrag som steno­graf och upp­drag som gäller åter­giv­ning av tal och redi­ge­ring i allmä­nhet. Jag har F-skattsedel.

Kontakta mig genom

 

Start | Tal, skrift och redigering | Redigeringsexempel | Debattstenografering | Kontakt | Om cookies | Sajtkarta