Till startsidan Till alternativ vid sidans slut Till sidans början

Oavsiktliga lustigheter

Den som talar fritt letar hela tiden efter orden. Och den som står i en talarstol är ofta pressad av att talartiden är begränsad.

Imponerande ofta får talaren ändå ihop sina formuleringar och det blir riktigt bra. Men ibland blir det mindre bra. Och ibland uppstår oavsiktliga lustigheter. Här följer några sådana lustigheter, de flesta hämtade från riksdagens talarstol.

De blev förstås bortredigerade till protokollet. De som lyssnade förstod ju vad talaren ville säga och uppmärksammade kanske inte ens det lustiga. Och om de gjorde det visste de att det inte är så konstigt att det kan bli så här när man talar fritt.

Kom ihåg det när du läser dessa meningar.


Vi måste börja tänka. Det kommer också att smitta av sig på kommande generationer.

Multisjuka äldre ramlar mellan stolarna.

När man är inne och tassar på detta område är det viktigt att man har ordentligt med fötter.

Insatserna gjordes inte – och framför allt gjordes de inte i tid.

Tid är något som är väldigt långt i ett barns liv.

Min erfarenhet när jag besökt många äldreboenden är att personalen vänder ut och in på sig för att försöka räcka till, och det är också det vanligaste önskemål som jag möter.

Polisen är den viktigaste länken i brottskedjan.

Vi vet att det kommer att innebära kraftigt höjda sänkta skatter.

Bostadspolitiken behövs inte för dem som har mer pengar än de kan äta.

Det är som att leta efter en nål i en ryggsäck.

Vi vet inte hur den nivån kommer att sättas, och den är definitivt alldeles för låg.

De krokodiltårar man hör från det andra hållet är lite magstarka.

Ifall vi kan motverka aids och hiv genom att införa sprututbyte – även om det sticker lite i ögonen – är jag beredd att göra det.

Det är väldigt viktigt att se att det finns en bred verktygslåda.

Oppositionen säger att vi inte gör tillräckligt, men det är minsann inte småpotatis vi har satt i sjön!

Det här är en atlantångare som vi måste vända skutan på.

Att försöka stå på två ben samtidigt brukar aldrig vara lyckosamt.

I en kollisionsregering har partiledarna ett särskilt ansvar.

Många får dagligen kött på sin tallrik från djur som slaktats med vedervärdiga metoder ofta helt utan att veta om det.

Det här är bara några av de få insatser som vi gör.

Ledamöterna i de djurförsöksetiska nämnderna får slita som djur.

Det går ganska mycket upp och ned vad gäller flyget.

Det var mycket att svara på. Jag tror faktiskt att jag börjar baklänges.

Inget av de två svaren fick sin fråga av ministern.

Därför är jag något förvånad, men kanske inte så överraskad.

Internationell solidaritet handlar om att våga stå upp för de orättvisor som sker också över nationsgränsen.

Det är besvärligt när man har ett förflutet bagage.

Vi vet att Sverige har en alltmer åldrande befolkning.

Regeringen har en ambition om att vi ska ha en fordonsfri bilflotta till år 2030.

Vi kan inte bara ropa på dem som skriker högst.

Det är angeläget att hitta ett individuellt utformat stöd för de människor som i dag ofta går på knäna.

Hade föräldrar inte satt sina barn i fristående skolor hade de inte funnits.

Timmen är sen, och jag ska försöka göra mig så kort som möjligt.

Jag vill sluta med att vara tydlig.


Läs mer

  • Olika moment i processen från tal till skrift
  • Redigering steg för steg – successivt och interaktivt
  • Provkarta på ändringar vid redigering
  • Att skilja mellan tal och skrift av riksdagens f.d. språkvårdare Anita Hallberg
  • Start | Tal, skrift och redigering | Redigeringsexempel | Debattstenografering | Kontakt | Om cookies | Sajtkarta