Till startsidan Till alternativ vid sidans slut Till sidans början

Stockholms kommunfullmäktige 6: man

Här återges ett anförande från Stockholms kommunfullmäktige av en manlig politiker.

Ordagrant Redigerat

Ja Lennart Rydberg jag tycker det var väldigt bra att vi fick början i alla fall till en sorts diskussion om så att säga hur och när kommunala bolag ändå kan vara något att ha och inte så där om de är något att ha. Det är klart att de väl kan vara det ibland. Du tar du säger att det här är klart är en ideologisk fråga för oss och i viss mån är vi då dogmatiska. Måste man vara det för att man är ideologiskt medveten? Jag jag tycker nog inte det. Jag menar kanske jag tyckte på 60 70-talet då då men jag jag tycker man börjar förstå åtminstone det som är bra med de här bolagen också när man jobbar i dem att man så att säga faktiskt måste styra efter verkligheten och inte efter ideologin och därför tvingas ta hänsyn till verkligheten. Jag tycker inte du gör det riktigt. Om man nu skall ha en en kontrollfunktion som du säger som är marknaden man kan sälja varor på marknaden så är det inte ett dilemma just för nyliberalerna detta att marknaden inte är kanske alltid en så himla bra regulator på investeringar typ vattenkraftverk som kanske tar fem tio år att producera och tju tio år till innan tjugo år till innan de så att säga ger tillbaka det de har kostat? Det är inte liksom bara att följa det att företagen växer och och dör som på något sådant där darwinistiskt sätt på marknaden då med de tidsperspektiven. Det kräver kanske en diskussion om det här alltid är bra därför att det står så att säga i ideologiböckerna att man driver verksamhet för en marknad. Vi skulle för att ta ett annat exempel för det här samma fråga är ju då skulle det ha blivit något biobränsleeldning ute i Hässelby om man hade haft ett företag som hade så att säga en en vinstmaximering som som huvudprincip för för vad man jobbar med? Skulle man ha vågat sig på det? Jag ska säger inte att det inte skulle kunna inträffa. Det är klart att en del företag har bidragit väldigt starkt till förnyelse och och goda innovationer. Men men är är du säker på att det hade blivit det? Eller är det liksom en dogm att det är så? Jag tycker det här det är bra att vi får början till den här diskussionen Lennart. Jag tycker vi skall försöka fortsätta på frågorna om hur och när och inte om. Och det här med dogmatism det kanske är nyliberalt men är det riktigt liberalt?

Lennart Rydberg! Det var bra att vi fick åtminstone början till en diskussion av hur och när kommunala bolag är något att ha – inte om de är något att ha, för det är klart att de är ibland.

Du säger att detta är en ideologisk fråga för er och att ni i viss mån är dogmatiska. Men måste man vara dogmatisk därför att man är ideologiskt medveten? Det kanske jag tyckte på 60- och 70-talet. Men när man jobbar i dessa bolag märker man att något som är bra med dem är att man faktiskt måste styra efter verkligheten – inte efter ideologin – och det tycker jag inte riktigt att du gör.

Om man skall ha marknaden som en kontrollfunktion, som du säger, och skall sälja varor på marknaden, är det då inte ett dilemma för nyliberalerna att marknaden inte alltid är en så bra regulator beträffande investeringar typ vattenkraftverk, som tar fem eller tio år att producera och där det tar ytterligare tio eller tjugo år innan verket ger tillbaka vad det har kostat? Med det tidsperspektivet är det inte bara att följa hur företag växer och dör på marknaden, på något slags darwinistiskt sätt.

Det behövs kanske en diskussion beträffande om det alltid är bra att driva verksamhet för en marknad därför att det står så i ideologiböckerna.

Jag vill ta ett annat exempel. Skulle det ha blivit någon eldning med biobränsle i Hässelbyverket om företaget hade haft vinstmaximering som huvudprincip? Skulle man ha vågat sig på det då? Jag säger inte att det inte skulle ha kunnat inträffa. En del företag har ju bidragit starkt till förnyelse och kommit med goda innovationer. Men är du säker på att det hade blivit så? Handlar det inte om en dogm?

Det var bra att vi fick en början till den här diskussionen, Lennart Rydberg, och jag tycker att vi skall försöka fortsätta diskutera hur och när – inte om. Och dessutom: Det här med dogmatism är kanske nyliberalt, men är det riktigt liberalt?

Läs mer

  • Nästa redigeringsexempel
  • Tillbaka till sidan för redigeringsexempel
  • Start | Tal, skrift och redigering | Redigeringsexempel | Debattstenografering | Kontakt | Om cookies | Sajtkarta